Взаємодія з Сектором у Черкаській області Держводагентства з питань надання пропозицій до проекту дозволу на спеціальне водокористування та погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води за 2021 рік

Відповідно до Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентства) від 13.11.2020 року № 1021, Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області:

– розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводгентства щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування (проекти дозволів або відмов);

– розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводгентства щодо погодження нормативів водопостачання.

За 2021 рік у взаємодії із сектором у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України розглянуто 173 пакети документів щодо отримання водокористувачами дозволів на спеціальне водокористування

Сектору надано 141 пропозицію до проекту дозволу на спеціальне водокористування та 32 відмови.

Також розглянуто 17 пакетів документів щодо погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (15 позитивних висновків щодо його погодження та 2 відмови).