Взаємодія з Сектором у Черкаській області Держводагентства з питань надання пропозицій до проекту дозволу на спеціальне водокористування та погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води за 2020 рік

Відповідно до Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентства) від 28.11.2019 року № 693, Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області:

– розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводгентства щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування (проекти дозволів або відмов);

– розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводгентства щодо погодження нормативів водопостачання.

За 2020 рік у взаємодії із сектором у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України розглянуто 249 пакетів документів щодо отримання водокористувачами дозволів на спеціальне водокористування

Сектору надано 213 пропозицій до проекту дозволу на спеціальне водокористування та 36 відмов.

Також розглянуто 33 пакети документів щодо погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (28 позитивних висновків щодо їх погодження та 5 відмов).