Відділ економіки

Білоус Олександр Миколайович – начальник відділу економіки 
тел. (0472) 63-84-18

Основним завданням відділу є:

  • Економічне планування спрямоване на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення та використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності у підвідомчих організаціях РОВР у Черкаській області.
  • Забезпечувати доведення фінансових показників діяльності до підвідомчих організацій.
  • Забезпечувати здійснення робіт по удосконаленню організації праці, форм і систем оплати праці.
  • Забезпечувати підготовку комплексного економічного аналізу діяльності організацій РОВР у Черкаській області, та брати участь в розробці заходів по прискоренню темпів росту продуктивності праці, ефективному використанню виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів підвідомчих організацій РОВР у Черкаській області. 
  • Організовувати фінансову діяльність РОВР у Черкаській області спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань. 
  • Виконувати роботи по виготовленню кошторисної документації в частині визначення кошторисної вартості будівництва, робота виконується на комп’ютерній техніці з використанням автоматизованих систем розрахунку при застосуванні програмних комплексів.
error: Content is protected !!