Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Кривошея Оксана Михайлівна – головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

тел. (0472) 63-76-61

Основними завданнями відділу є:

  • забезпечувати своєчасну і раціональну організацію обліку і звітності в в Регіональному офісі водних ресурсів у Черкаській області та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку та контролю;
  • здійснювати контроль за додержанням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань за проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, документальних ревізій у підвідомчих організаціях;
  • складати місячну, квартальну та річну звітність в обсягах, що передбаченні «Порядком складання місячної, квартальної та річної звітності»;
  • забезпечувати доведення фінансових показників діяльності до підвідомчих організацій;
  • організовувати фінансову діяльність Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів, своєчасності платежів по зобов’язанням у державний бюджет, постачальникам та установам банків.
error: Content is protected !!