Діяльність та напрямки роботи Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області

Черкаська область розташована в лісостеповій зоні центральної частини України.  На півночі вона межує з Київською, на сході з Полтавською, на півдні – з Кіровоградською і на заході з Вінницькою областями.Площа області складає 21 тис. км2. Область утворена 7 січня 1954року.

16 жовтня 1954 року було утворене  обласне  управління  водного господарства.

Метою створення управління було забезпечення контролю за використанням меліоративних систем, водних об’єктів, здійснення функцій замовника при будівництві нових інженерних меліоративних споруд, забезпечення їх функціонування.

В 2011 році Черкаське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства було реорганізовано в Черкаське обласне управління водних ресурсів.  

В 2018 році Черкаське обласне управління водних ресурсів було реорганізовано в Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області.

На даний час до складу Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області входять 5 експлуатаційних дільниць Штатна чисельність працівників Регіонального офісу становить 432 осіб. Інженерно-технічних працівників 115, з них 17 – випускники Національного університету водного господарства та природокористування, 317 – працівники різних робітничих професій.

Основні завдання Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області це – вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, гідротехнічної меліорації земель, вирішення в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питань забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснення, від імені Держводагентства виробничих функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

По суті сфера діяльності  Регіонального офісу у Черкаській області – це всі водні об’єкти області: річки, ставки, водосховища, джерела, осушувальні та зрошувальні системи.

Крім того, Регіональний офіс у Черкаській області здійснює  роботи з будівництва, експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд, водосховищ та інших об’єктів водогосподарського призначення та забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території області. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють діяльність у межах області, басейновими радами та іншими організаціями, підприємствами і установами.

Густота річкової мережі на Черкащині добре розвинута і складає 0,2-0,54 км/км2. Ширина річкової долини в середньому складає 1-5 км. Схили долин висотою 10-25 м, помірно круті.

Заплави переважно заболочені, лугові, інколи чагарникові з пісчаними або пісчано-глинистими грунтами.

Територія Черкаської області ділиться на два річкових басейни: східна частина  відноситься до бассейну річки Дніпро, західна частина до бассейну річки Південний Буг.

По території області протікає 1037 середніх і малих річок, загальна довжина яких складає 7585 км. До середніх річок області належать: в басейні р. Дніпро – Рось, Тясмин, Супій; в басейні р.Південний Буг – Велика Вись, ГнилийТікич, ГірськийТікич, Ятрань. На малих та середніх  річках області побудовано 38 водосховищ. Частково на території області знаходяться  два великі водосховища Канівське та Кременчуцьке.

У 2016-2018 роках в області проводилася інвентаризація водних об’єктів та гідротехнічних споруд області, згідно якої встановлено, що кількість водних об’єктів в області -2968,  кількість гідротехнічних споруд на них – 2753.

Статтею 51 Водного кодексу України передбачено, що експлуатація орендованих водосховищ та ставків здійснюється відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи. Режими роботи орендованих водних об’єктів області розробляє та подає на затвердження до сектору Держводагенства Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області.

З метою упередження виникнення надзвичайних ситуацій на водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах для своєчасного вжиття заходів щодо захисту населення і території області, донесення до громадськості інформації про підготовку  до водопілля Регіональним офісом проводиться широка роз’яснювальна кампанія, розробляються відповідні заходи, уточняється склад аварійних бригад, перевіряється наявність та кількість аварійного запасу матеріалів. Щоденно аналізується інформація про водогосподарську обстановку на водних об’єктах області та передається до Кризового центру Держводагентства України. Інформація про водогосподарську обстановку в області за тиждень та за місяць передається до Кризового Центру Держводагентства України, до Басейнових управлінь середнього Дніпра,  Південного Бугу та до Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось.

Також Регіональний офіс  приймає звіти водокористувачів  про використання води за формою 2 – ТП водгосп (річна). Розглядає та надає пропозиції сектору Держводагентства щодо видачі дозволів на спецводокористування, погодження нормативів водопостачання, паспортів водних об՚єктів, їх договорів та інше.

Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області, на громадських засадах,  із залученням  представників учнівської та студентської молоді, постійно приймають участь в проведенні щорічних акцій екологічного спрямування, а саме: Всесвітній день водно-болотних угідь, Всесвітній день води, Всеукраїнська акція «За чисте довкілля» (Місячник благоустрою), День довкілля, акція «До чистих джерел», День Південного Бугу, Міжнародний день Дніпра, Міжнародний день чистих берегів. Проводяться заходи щодо екологічного оздоровлення  поверхневих вод, зокрема джерел та витоків річок. Всього на території області з 2007 року Офісом було відновлено та впорядковано 227 джерел та витоки малих річок Золотоношка, Вільшанка, Суха Згар, Кропивна, Фоса, Черепинка, Суба, Ірклій та Ковраєць.

Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області здійснюється  моніторинг меліоративного стану осушувальних та зрошуваних земель, в рамках якого виконуються наступні польові роботи:

  • обстеження меліорованих земель;
  • проводення замірів рівнів грунтових вод;
  • відбір проб води із джерел зрошення, каналів та свердловин на скорочений хімічний аналіз та на вміст заліза;
  • виконання розвідувального буріння та відбір проб ґрунту на визначення вологості;
  • виконання замірів швидкості води в каналах для визначення витрат;
  • виконання кислотної та сольової зйомки.

Також  проводиться  робота з меліорації земель. Балансова вартість усіх меліоративних фондів області становить 360,0 млн.грн., в тому числі державних – 138,2 млн.грн., решта – внутрішньогосподарські.

Загальна площа, що обслуговується меліоративними системами, становить 118,9 тис.га. Площа осушуваних земель – 55,7 тис.га, з них 51,4 тис.га в зоні дії міжгосподарських систем. Протяжність відкритої осушувальної мережі –2097,8 км, у тому числі – 799,7 км державної, на якій побудовано 474 гідротехнічеі споруди. Закрита осушувальна мережа – 2328,6 км. Протяжність дамб обвалування на осушувальних системах становить 2,5 км. З метою оперативної оцінки обстановки і наступного прийняття правильних рішень щодо регулювання рівнів грунтових вод, на осушуваних та зрошуваних землях влаштовано 543 спостережні свердловини. Регулярно ведеться моніторинг скиду надлишкових вод з осушуваних площ.

Площа обслуговування зрошувальними системами  в області становить 63,2 тис.га, 51,4 тис.га з яких – в зоні дії міжгосподарських систем. Загальна довжина трубопроводів – 1985,3 км, на яких побудовано  2457 гідротехнічних споруд. На балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області перебуває  81 насосна станція, 29 акумулюючих басейнів та цілий ряд допоміжних споруд, що входять до їх складу.

Слід відмітити, що за останні роки площа поливу сільськогосподарських культур в області суттєво збільшується. Якщо проаналізувати останні 5 років, то площа политих земель зросла в 3 рази і становить 20,5 тис.га. Разом з цим зростає площа поливу, на якій застосовується краплинне зрошення. Ці показники пояснюються тим, що інвестори залучають кошти у відновлення зрошувальних систем та закупівлю дощувальної техніки. Водогосподарськими організаціями щорічно для потреб зрошення здійснюється забір води в об’ємі 15-20 млн.куб.м.

Надіємося, що й надалі праця та здобутки у сфері управління водними ресурсами буде лише примножуватися та покращуватися.

error: Content is protected !!