Відділ управління персоналом, контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

Шаповал Наталія Миколаївна – начальник відділу управління персоналом, контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації 

тел. (0472) 63-84-34

Основними завданнями відділу є:

 • здійснення контролю  за  виконанням  структурними підрозділами  та фахівцями  Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області актів та доручень президента України, Кабінету Міністрів України, актів Держводагенства України, рішень обласної ради, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, наказів начальника Регіонального офісу (далі  документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та громадян, а також аналіз причин порушення строків виконання  документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
 • інформування начальника Регіонального офісу про стан виконання документів фахівцями Регіонального офісу;
 • підбір і розміщення кадрів згідно їх професійних якостей;
 • забезпечення підрозділів Регіонального офісу згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
 • оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;
 • виконання роботи по плануванню і організації різних форм навчання працівників, облік спеціалістів, які завершили навчання;
 • забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництвах, наданням їм методичної допомоги;
 • формування резерву фахівців для переміщення на посади згідно штатно-посадового  розпису;      
 • здійснення  контролю за відповідністю вимогам  чинного законодавства  проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в облводресурсів;   
 • вжиття заходів щодо зміни чи відміни правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;              
 • надання методичної допомоги структурним підрозділам та фахівцям Регіонального офісу,  експлуатаційними дільницям в організації роботи з ведення діловодства;   
 • розробка інших документів згідно розпоряджень правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;
 • взаємодія із засобами масової інформації у справі висвітлення діяльності Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області;
 • ведення архівної справи Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області.
error: Content is protected !!