Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Петренко Тетяна Олександрівна – завідувач лабораторії моніторингу вод та грунтів

тел. (0472) 51-38-26

Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області реалізує державну політику в сфері водних ресурсів області. Структурним підрозділом Офісу є лабораторія моніторингу вод, яка проводить лабораторні дослідження кількісних і якісних характеристик поверхневих, підземних, зворотних (стічних) вод та властивостей ґрунтів.

Відповідно до «Програми державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір в яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення» (наказ Держводагенства від 18.01.2018 № 30), лабораторія моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області щомісяця проводить спостереження якості поверхневих вод на водозаборах с. Сокирне та м. Корсунь-Шевченківський.

Лабораторію визнано технічно компетентною щодо процесів вимірювань (свідоцтво № LB/33/20, від 16.10.20 видано ДП «Укрводсервіс», терміном дії до 16.10.2023).

Перелік показників, які можуть визначатись лабораторією моніторингу вод згідно сфери технічної компетентності:

Показники якості води

(поверхневих, підземних, зворотних (стічних))

 1. Амоній-іони
 2. Аніонні поверхнево-активні речовини
 3. Біохімічне споживання кисню
 4. Водневий показник
 5. Гідрокарбонат-іони
 6. Загальна жорсткість
 7. Завислі речовини
 8. Залізо
 9. Запах
 10. Кальцій
 11. Кисень розчинений
 12. Кольоровість
 13. Лужність загальна
 14. Магній
 15. Марганець
 16. Мідь
 17. Нафтопродукти
 18. Нітрати
 19. Нітрити
 20. Прозорість
 21. Сульфати
 22. Сухий залишок
 23. Температура
 24. Фосфати
 25. Хімічне споживання кисню
 26. Хлориди
 27. Хром загальний, хром (ІІІ), хром (VІ)
 28. Нікель
 29. Цинк
 30. Преманганатна окислюваність
 31. Алюміній

Показники властивостей ґрунту:

 1. Водна витяжка:

– Водневий показник (рН)

– Бікарбонат-іони

– Сульфат-іони

– Хлорид-іони

– Кальцій

– Калій

– Карбонат-іони

– Магній

– Натрій

– Хлорид

– Щільність

 1. Кислотність гідролітична
 2. Вологість ґрунту
 3. Щільність часток ґрунту
 4. Гранулометричний та мікроагрегатний склад

Лабораторія здійснює позабюджетну діяльність в рамках Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держводагентства України».

Лабораторія надає платні послуги по виконанню вимірювань поверхневих вод (для паспорту водного об’єкта) та зворотних (стічних) вод (для подання звітності по формі « 2ТП-водгосп (річна)).

error: Content is protected !!