Відділ управління персоналом,контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

Шаповал Наталія Миколаївна – начальник відділу управління персоналом, контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації 

Основними завданнями відділу є:

 здійснення контролю  за  виконанням  структурними підрозділами  та фахівцями  Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області актів та доручень президента України, Кабінету Міністрів України, актів Держводагенства України, рішень обласної ради, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, наказів начальника Регіонального офісу (далі  документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та громадян, а також аналіз причин порушення строків виконання  документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;    

 – інформування начальника Регіонального офісу про стан виконання документів фахівцями Регіонального офісу;       

 – підбір і розміщення кадрів згідно їх професійних якостей;    

 – забезпечення підрозділів Регіонального офісу згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

 – оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;

 – виконання роботи по плануванню і організації різних форм навчання працівників, облік спеціалістів, які завершили навчання;

 – забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництвах, наданням їм методичної допомоги;

 – формування резерву фахівців для переміщення на посади згідно штатно-посадового  розпису;      

 – здійснення  контролю за відповідністю вимогам  чинного законодавства  проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в облводресурсів;   

 –  вжиття заходів щодо зміни чи відміни правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;              

 – надання методичної допомоги структурним підрозділам та фахівцям Регіонального офісу, міжрайонних управлінь водного господарства в організації роботи з ведення діловодства;   

 – розробка інших документів згідно розпоряджень правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;

 – взаємодія із засобами масової інформації у справі висвітлення діяльності Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області;

 – ведення архівної справи Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області.

error: Content is protected !!