Відділ експлуатації меліоративних систем та охорони праці

Морозюк Богда Богданович – начальник відділу експлуатації меліоративних систем та охорони праці
тел. (0472) 63-77-10

Основними  завданнями  відділу є:

  •  реалізація в області державної політики щодо розвитку меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
  •  організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем;
  • Забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на утримання і експлуатацію водогосподарських об’єктів та капітальних вкладень, що спря­мовуються на гідротехнічну меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз, виконання природоохоронних заходів по на­прямку «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільсь­когосподарських угідь»;
  •  здійснення моніторингу технічного стану меліоративних систем;
  •  обґрунтування експлуатаційних заходів щодо утримання у належному стані та підвищення технічного рівня меліоративних систем і забезпечення належних еколого-меліоративних умов на прилеглих до них землях;
  •  формування та виконання довгострокових державних програм щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану водних об’єктів;
  • ведення первинного обліку забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями на державній міжгосподарській ме­режі, водорозподіл по міжгосподарських меліоративних системах;
  • здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом.

 

error: Content is protected !!