Відділ з управління інфраструктурою, механізації, енергоефективності та господарського забезпечення

 

Грабовий Дмитро Вікторович – начальник відділу відділу з управління інфраструктурою, механізації, енергоефективності та господарського забезпечення
тел. (0472) 63-77-10

Основними  завданнями  відділу є:

  •  реалізація в області державної політики щодо розвитку меліорації
    земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
  •  організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем;
  •  забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз;
  •  здійснення моніторингу технічного стану меліоративних систем;
  •  обґрунтування експлуатаційних заходів щодо утримання у належному стані та підвищення технічного рівня меліоративних систем і забезпечення належних еколого-меліоративних умов на прилеглих до них землях;
  •  формування та виконання довгострокових державних програм щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану водних об’єктів
  •  ведення служби замовника під час будівництва, ремонту та реконструкції  водогосподарських об’єктів на території області;
  •  підготовка документів для відкриття фінансування по природоохоронних заходах в Державній казначейській службі України;