Виконання гідрогеолого-меліоративних робіт Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області за 2020 рік

Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області в рамках ведення моніторингу меліорованих земель протягом 2020 року було проведено обстеження зрошуваних та осушуваних земель загальною площею 83934 га. З метою обстеження було виконано ряд польових робіт, зокрема:

  • відібрано 282 проби води із каналів, свердловин та джерел зрошення на скорочений хімічний аналіз, 10 проб на визначення вмісту заліза;
  • виконано 16 замірів рівнів поверхневих вод;
  • проведено 6767 замірів рівнів грунтових вод;
  • виконано 87 погонних метрів розвідувального буріння;
  • відібрано 1980 проб ґрунту на визначення вологості;
  • виконано сольову зйомку на площі 1784 га, відібрано 324 проб грунту на водну витяжку;
  • виконано кислотну зйомку на площі 10083 га, відібрано 302 проб грунту на визначення рН-водного, рН-сольового та гранулометричного складу грунту;
  • виконано 56 замірів швидкості води в каналах для визначення витрат.

Лабораторні дослідження виконувала лабораторія моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області.

На основі польових робіт та лабораторних досліджень сформовано інформації щодо еколого-меліоративного стану меліорованих земель та якості води у джерелах зрошення. Складено 30 довідок щодо можливості проведення поливів до 3-х сторонніх договорів про надання послуг з подачі води на полив сільськогосподарських культур.

Сформований звіт по показниках обліку та оцінки меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель та технічного стану меліоративних систем (форми 1-ОВГ та  2-ОВГ) за 2019 рік, звіти по результатах проведених у 2019 році сольових та кислотних зйомок .

Також розроблена Програма робіт Регіонального офісу водних ресурсів  у Черкаській області по моніторингу меліорованих земель на 2021 рік, та направлена для затвердження до Держводагентства.