Відділ з енергоефективності

Грабовий Дмитро Вікторович – начальник відділу енергоефективності 

тел. (0472) 63-67-98

Основним завданням відділу є:

Відділ енергоефективності є підрозділом підприємства, який забезпечує та  організовує технічно правильну експлуатацію енергетичного обладнання і мереж, їх своєчасний ремонт. Здійснює контроль за раціональним використанням енергоресурсів:  електроенергією, тепловою енергією, газом, водою та іншими видами енергії. Організовує розробку заходів по підвищенню ефективного використання паливо-енергетичних ресурсів, запобіганню аварій, створенню безпечних умов праці при експлуатації енергетичних та електричних установок згідно з законодавством України, «Правил будови електроустановок», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Норм випробування електрообладнання», впроваджує енергозберігаючі технології та виконує  накази і вказівки  керівництва РОВР.