Відділ водних відносин та обліку вод

Колісник Наталія Савівна – начальник відділу водних відносин та обліку вод
тел. (0472) 63-69-25

Основними завданнями відділу є:

  • Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та розвитку водного господарства у межах Черкаської області.
  • Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.
  • Забезпечення  державного моніторингу меліорованих земель.