Відділ водних відносин та обліку вод

Колісник Наталія Савівна – начальник відділу водних відносин та обліку вод
тел. (0472) 63-75-30

Основними завданнями відділу є:

  •  Вирішення питань щодо управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Черкаської області.
  • Вирішення в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питань забезпечення населення і галузей економіки області водними ресурсами.
  •  Ведення державного обліку водокористування та прийом звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна) у межах Черкаської області.
  •  Здійснення координації робіт та обробка даних з моніторингу меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем.
  • Надання платних послуг на замовлення юридичних і фізичних осіб на підставі господарсько- та цивільно-правових договорів.