План управління річковим басейном Дніпра

На даний час в Україні проходить правова та організаційна адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Законодавчою базою з управління водними ресурсами у Європі є прийнята у 2000 році Водна рамкова директива. Даним документом визначаються основні принципи управління водними ресурсами та шляхи досягнення доброї якості води і безпечного стану річок і водойм. Також Водна рамкова директива проголошує, що  основним стратегічним документом є План управління річковим басейном, який розробляється державою з метою впровадження інтегрованого управління водними ресурсами в річкових басейнах.

План має стати інструментом, за допомогою якого в річковому басейні будуть впроваджені екологічні цілі – досягнення доброго стану води, запобігання її подальшого погіршення, сталого відтворного водокористування, посилення охорони та покращення водного середовища шляхом запровадження заходів щодо поступового зменшення, припинення та ліквідації скидів пріоритетних небезпечних речовин.

Згідно вимог Водної рамкової директиви  План управління річковим басейном повинен містити:

  •  аналіз стану річкового басейну;
  •  економічний аналіз використання вод;
  •  програму заходів (кінцева мета), яка формується за результатами аналізу характеристик річкового басейну, огляду впливу людської діяльності на стан поверхневих і підземних вод, та економічний аналіз використання води.
  • консультації з усіма зацікавленими сторонами (мають бути проведені після розробки аналізу стану басейну та програми заходів);
  • інформацію про компетентні органи управління річковим басейном.

В Україні «Порядок розроблення плану управління річковим басейном» було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336.

Відповідно даного Порядку План управління річковим басейном розробляється з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, в установлені строки.

Перші плани управління річковими басейнами для кожного району річкового басейну подаються до Кабінету Міністрів України для затвердження не пізніше 1 серпня 2024 року.

Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області, в рамках розроблення Планів  управління річковими басейнами Південного Бугу та середнього Дніпра, до Басейнових управлінь водних ресурсів середнього Дніпра та Південного Бугу було надано описи річкових басейнів в межах Черкаської області, зокрема гідрографічне та водогосподарське районування, клімат, рельєф, геологія, ґрунти, рослинний та тваринний світ, гідрологічний режим та специфіка річкового басейну. Для формування реєстру територій,  що охороняються,  надана інформація про об’єкти Смарагдової мережі області.

Також було надано пропозиції щодо визначення масивів поверхневих вод басейну середнього Дніпра (січень та квітень 2019 року) та Південного Бугу  (березень 2019 року).

Постанова КМУ від 18 травня 2017 р. № 336  “Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном”

error: Content is protected !!