План діяльності системи енергетичного менеджменту Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ РОВР у Черкаській області

                                                                           від 25 травня 2023 року № 63

 

 

План

діяльності системи енергетичного менеджменту

Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області

№ з/п Назва заходу Термін

Відповідальний суб’єкт

1 Проведення       повної інвентаризації приладів обліку всіх видів енергоресурсів насосних станцій, виробничих баз до 31.07.2022 Служба енергоефективності,

Відділ експлуатації меліоративних систем та охорони праці

2 Надання Державному агентству водних ресурсів України інформації про стан та результати впровадження системи енергетичного менеджменту Щопівроку (до 26 травня та до 26 грудня) Служба енергоефективності
3 Здійснення енергетичного моніторингу у будівлях та приміщеннях РОВР у Черкаській області шляхом внесення до журналів обліку інформації щодо всіх видів енергоресурсів та комунальних послуг згідно з даними лічильників постійно Служба енергоефективності
4 Вжиття необхідних заходів щодо припинення втрати енергоресурсів у разі виявлення фактів невиправдано великого їх споживання ( у т.ч. експлуатаційними дільницями, структурними підрозділами, працівниками або у випадку аварій) постійно Служба енергоефективності
5 Аналіз дотримання лімітів та порівняння спожитих енергоресурсів і комунальних витрат з аналогічним періодом попереднього року щомісячно

(до 6 числа місяця)

Служба енергоефективності
6 Проведення аналізу витрат пов’язаних зі споживанням енергоресурсів та комунальних послуг на об’єктах РОВР у Черкаській області щорічно (станом на 01 січня) Служба енергоефективності
7 Забезпечення впровадження та подальшого функціонування системи автоматизованого збору інформації про споживання  енергоресурсів, комунальних послуг за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення або таблиць в електронній формі постійно Служба енергоефективності,

експлуатаційні дільниці

8 Визначення потенціалу економії енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг у будівлях та приміщеннях РОВР у Черкаській області та розробка пропозицій щодо впровадження енергоефективних  заходів у цих будівлях на наступний рік щорічно (станом на 01 січня) Служба енергоефективності
9 Здійснення моніторингу, розрахунку і оцінки показників ефективності використання енергетичних ресурсів щорічно (станом на 01 січня) Служба енергоефективності
10 Здійснення обміну інформацією та публікації відомостей про споживання енергії/енергетичних ресурсів, комунальних послуг відповідно до вимог законодавства України щомісячно

(до 6 числа місяця)

Служба енергоефективності
11 Визначення та підготовка пропозицій щодо обсягів лімітів споживання енергоресурсів з урахуванням потреб та здійснених заходів з енергоефективності протягом минулого періоду щорічно     (до 1 грудня) Служба енергоефективності,

Відділ економіки

12 Розробка та впровадження інформаційних матеріалів для працівників РОВР у Черкаській області спрямованих на формування відповідального та ощадного ставлення до споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг. Постійне оновлення цих матеріалів постійно Служба енергоефективності
13 Підготовка пропозицій щодо використання коштів для реалізації заходів з енергоефективності щорічно     (до 1 грудня) Служба енергоефективності,

Відділ економіки

14 Забезпечення планування видатків на енергоресурси та впровадження заходів з енергоефективності щорічно     (до 1 грудня) Служба енергоефективності,

Відділ економіки

15 Проведення публічних закупівель товарів та послуг, пов’язаних зі споживанням енергії, з дотриманням критеріїв енергоефективності постійно Уповноважена особа з публічних закупівель,

Служба енергоефективності

16 Розробка Декларації енергетичної політики РОВР у Черкаській області до 2030 року до 01 червня 2023 року Служба енергоефективності
17 Утеплення будівель та заміна або ремонт віконних блоків на насосних станціях, побутових та виробничих приміщеннях, будівлі Офісу протягом

2023-2030 років

Експлуатаційні дільниці,

Відділ експлуатації меліоративних систем та охорони праці

18 Встановлення нового або модернізація наявного індивідуального теплового пункту за адресою: м. Тальне, вул. Затишна, 33 2023-2024 рр. Тальнівська експлуатаційна дільниця
19 Встановлення нового або модернізація наявних систем вентиляції та/або кондиціювання повітря в приміщеннях Офісу за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 118 протягом

2023-2030 років

 

Відділ експлуатації меліоративних систем та охорони праці

20 Модернізація систем електропостачання та освітлення в приміщеннях Офісу за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 118Модернізація системи електропостачання та освітлення в приміщеннях РОВР у Черкаській області  за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 118 2023-2024 рр. Служба енергоефективності

 

Заступник начальника                                                        Сергій ЖУРАВЕЛЬ

error: Content is protected !!