Інформація про якість води для поливу сільськогосподарських культур на початок поливного періоду 2021 року

На початок поливного періоду 2021 року в зоні діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області було відібрано 15 проб води на скорочений хімічний аналіз із джерел зрошення, з яких передбачається забір води для поливу сільськогосподарських культур у поточному році.

Основними джерелами зрошення в Черкаській області є Кременчуцьке та Канівське водосховища, річки Гірський Тікич, Фоса, ставки на річках Паланка та Гнилий Товмач.

Хімічний аналіз відібраних проб води виконано лабораторією вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області.

Визначення якості води проводилось відповідно до національного стандарту України ДСТУ 2730:2015 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії».

За критеріями оцінки якості поливних вод, згідно стандарту, води, які будуть використовуватися для поливу сільськогосподарських культур у 2021 році, відносяться до І класу придатності – придатні для зрошення без обмежень, та ІІ класу«обмежено придатні», використання яких можливе за умов обов’язкового застосування комплексу заходів щодо запобігання деградації грунтів або поліпшення води до показників І класу.

Вода в Канівському водосховищі (точка відбору с. Сушки) придатна для зрошення без обмежень (І клас), водневий показник рH становить 7,75, загальна мінералізація – 0,224 г/дм³. Тип води за формулою Курлова – M0,2 66HCO3 24SO4 / 50Ca 26Mg 23(K+Na).

Також, води І класу придатності відмічені у Кременчуцькому водосховищі в точках відбору прист. «Адамівка» та «Дахнівка» (м. Черкаси).

Водневий показник рH становить 7,75 та 7,8 відповідно. Загальна мінералізація в точці відбору прист. «Адамівка» становить 0,324 г/дм³, тип води за формулою Курлова – M0,3 72HCO3 14SO4 12СІ / 60Ca 20Mg 18(K+Na). Загальна мінералізація в точці відбору «Дахнівка» (м. Черкаси) становить 0,392 г/дм³, тип води за формулою Курлова – M0,4 60HCO3 27SO4 / 61Ca.

Води в точках відбору з Кременчуцького водосховища у населених пунктах Домантово, Дмитрівка, Вереміївка та Васютинці Золотоніського району, а також сіл Леськи, Топилівка, Тіньки та Худяки Черкаського району віднесені до обмежено придатних за небезпекою підлуження грунтів та токсичного впливу на рослини в основному гідрокарбонатно – сульфатно – кальцієво – магнієво – калієво – натрієві з середнім водневим показником рH – 7,9 та загальною мінералізацією – 0,322-0,572 г/дм³.

Вода в річці Гірський Тікич (точка відбору – с. Глибочок Звенигородського району) обмежено придатна за небезпекою підлуження грунтів та токсичного впливу на рослини з водневим показником рH – 8,6 та загальною мінералізацією – 0,614 г/дм³. Тип води за формулою Курлова – M0,5 58HCO3 30SO4 11СІ /  42Mg 40Ca 17(K+Na).

В річці Фоса (точка відбору – с. Яснозір’я Черкаського району) вода обмежено придатна за небезпекою підлуження грунтів та токсичного впливу на рослини з водневим показником рH – 8,0 та загальною мінералізацією – 0,626 г/дм³. Тип води за формулою Курлова – M0,6 71HCO3 14СІ 13SO4  /51Ca 31Mg  17(K+Na).

У ставу на річці Паланка (с. Паланка Уманського району) вода обмежено придатна за небезпекою токсичного впливу на рослини, водневий показник рH становить 7,75, загальна мінералізація – 0,482 г/дм³. Тип води за формулою Курлова – M0,5 58HCO3 30SO4 11СІ / 12Mg 40Ca  17(K+Na).

У ставу на річці Гнилий Товмач (с. Ярославка Звенигородського району) вода обмежено придатна за небезпекою підлуження грунтів та токсичного впливу на рослини, водневий показником рH становить 7,6, загальна мінералізація – 0,634 г/дм³. Тип води за формулою Курлова – M0,6 65HCO3 19SO4 14СІ / 59Ca  32Mg.

Результати проведеної оцінки якості води в основних джерелах зрошення враховані у формуванні довідок щодо можливого проведення поливів без погіршення меліоративного стану земель, що надаються водокористувачам області.