Характеристика стану вод р. Дніпра та р. Рось протягом грудня 2020 року

Загальна  характеристика  стану  якості  вод  та  факторів  впливу

За результатами проведених у грудні досліджень поверхневих вод гідрохімічний стан води в районі контрольованих створів р. Дніпра та р. Рось знаходився на задовільному рівні, з незначними сезонними змінними значеннями якісних показників води.

Основні фактори, які вплинули на зміни в якісному стані вод є зниження температури повітря та води, характерного для зимового періоду.

Вміст розчиненого кисню у воді (на момент спостереження) знаходився на задовільному рівні і складав:

– на водозаборі міста Черкаси – 9,6 мгО2/дм3;

– у р. Рось на водозаборі м. К-Шевченківський – 5,0 мгО2/дм3.

У порівняльних значеннях, якість води за основними показниками в середньому складала:

– з відповідним місяцем груднем 2019 року – незначно погіршеного стану;

– з попереднім місяцем листопадом 2020 року – незначно покращеного стану.

Протягом грудня гідрохімічний стан р. Дніпра змінився в порівнянні з минулим місяцем:

– на водозаборі міста Черкаси (с. Сокирна), показник ХСК зменшився до  31,0 мгО2/дм3 та перевищив норматив ГДК ЕБВО від 30.07.12 в 1,2 рази, зменшився вміст фосфатів до 0,68 мг/дм3. Збільшився вміст амонію до 0,28 мг/дм3, вміст заліза залишився на рівні минулого місяця. Кисневий показник збільшився до 9,6 мг/дм3.

Незначно покращився в порівнянні з минулим місяцем гідрохімічний стан  р. Рось на водозаборі м. Корсунь-Шевченківський. Зменшився вміст амонію до 0,33 мг/дм3. Показник ХСК зменшився, але перевищив норматив ГДК ЕБВО від 30.07.12 в 1,4 рази. Як і в минулому місяці, спостерігається підвищений вміст фосфатів – 1,0 мг/дм3, вміст заліза залишився на рівні минулого місяця.

Інформація  про стан води у басейні Дніпра протягом грудня-листопада 2020 р.