Характеристика стану вод Кременчуцького водосховища протягом квітня 2020 року

Загальна  характеристика  стану  якості  вод  та  факторів  впливу

За результатами проведених у квітні досліджень поверхневих вод гідрохімічний стан води в районі контрольованих створів р. Дніпра та р. Рось знаходився на задовільному рівні, з незначними сезонними змінними значеннями якісних показників води, характерними для весняного періоду.

Основні фактори, які вплинули на зміни в якісному стані вод є підвищення температури повітря та води до весняних значень. Як наслідок, продовження сезонних гідробіологічних та гідрохімічних процесів самоочищення води.

Значення вмісту розчиненого у воді кисню у водних об’єктах протягом квітня знаходилися у межах оптимальних значень, характерних для весняного періоду:

– на водозаборі міста Черкаси – 11,0 мгО2/дм3;

– у р. Рось на водозаборі м. К-Шевченківський – 9,4 мгО2/дм3.

У порівняльних значеннях, якість води за основними показниками в середньому складала:

– з відповідним місяцем квітнем 2019 року – погіршеного стану;

– з попереднім місяцем березнем 2020 року – аналогічного стану.

У верхній частині Кременчуцького водосховища протягом квітня гідрохімічний стан р. Дніпра залишився без суттєвих змін:

– на водозаборі міста Черкаси (с. Сокирна) вміст кисню складав – 11,0 мгО2/дм3, показник ХСК збільшився до 30,0 мгО2/ дм3, показників вмісту заліза збільшився до 0,21 мг/дм3, значне зменшення вмісту фосфатів до 0,13 мг/дм3 ( в 2,1 рази), зменшення  вмісту амонію до 0,30 мг/дм3,

Гідрохімічний стан р. Рось на водозаборі  м. Корсунь-Шевченківський погіршився в порівнянні з минулим місяцем. Так вміст розчиненого у воді кисню зменшився до 9,4 мгО2/дм3. Збільшення вмісту фосфатів до 0,30 мг/дм3, показника ХСК до 35,0 мгО2/ дм3, заліза до 0,20 мг/дм3. Вміст амонію зменшився до 0,47 мг/дм3.

Інформація  про стан води у басейні Дніпра протягом квітня 2020 р.