Декларація енергетичної політики Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ РОВР у Черкаській області

                                                                           від 28 червня 2023 року № 74

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

енергетичної політики

Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області

 

Ця Декларація розроблена відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність», Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності та визначає основні наміри, напрями діяльності, зобов’язання Державного агентства водних ресурсів України щодо його енергетичної результативності.

З метою досягнення індикативних цілей енергоефективності Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області зобов’язується:

  • забезпечувати функціонування, розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог Порядку,
  • керуватися у своїй діяльності нормами ДСТУ ІSО 5001:2020 (ІSО 5001:2018.IDТ) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»;
  • здійснювати планування відповідних фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для досягнення цілей системи енергетичного менеджменту;
  • враховувати критерії енергоефективності під час проведення публічних закупівель товарів (обладнання), послуг, пов’язаних зі споживанням енергії, проектування та виконання ремонтних, регламентних, а також інших видів робіт;
  • вживати заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та приміщень на об’єктах Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області з урахуванням отриманої за результатами їх сертифікації інформації шляхом впровадження економічнообґрунтованих енергоефективних заходів;
  • проводити моніторинг, вимірювання та аналіз обсягів споживання енергетичних ресурсів, вживати заходів до їх економного та раціонального використання з метою щорічної оптимізації енерговитрат. зменшення витрат , на оплату комунальних послуг, викидів СО2;
  • підвищувати рівень інформованості працівників із питань енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів, завдань, планів дій та цілей, що стосуються енергетичної ефективності ;
  • забезпечувати підвищення професійної компетентності фахівців Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області в сфері енергозбереження та енергетичного менеджменту;
  • оприлюднювати інформацію про споживання енергоресурсів у строки, визначені в Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, а також рейтинги енергоефективності будівель відомства на офіційному веб-сайті Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області.

 

 

Заступник начальника                                                        Сергій ЖУРАВЕЛЬ

error: Content is protected !!