Звіт №2ТП-водгосп (річна) ONLINE!

       УВАГА!!!

Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області з 1 січня 2022 року починає приймати звітність за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2021 рік від водокористувачів Черкаської області.

Подача Звіту здійснюється виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

Кінцевий термін подання Звіту – до 1 лютого 2022 року. Помилки або недостовірні дані, виявлені у звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним роком.

Також внесено зміни щодо критеріїв віднесення водокористувачів, діяльність яких підлягає державному обліку водокористування. Відтепер звітуватись повинні водокористувачі, які здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів, з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних на добу.

Звіт складається відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №78 від 16.03.2015 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-15/ed20220101#Text

Скористатися новою послугою онлайн-звітування можна через електронний кабінет водокористувача на сайті https://e-services.davr.gov.ua

З інструкцією заповнення звіту за формою № 2ТП-водгосп (річна) в електронному вигляді можна ознайомитись за наступним посиланням https://bit.ly/3cikShu. та  https://www.youtube.com/watch?v=DTwKa5SgoCM

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування.

 

Разом зі звітом про використання води водокористувачам необхідно прикріпити наступні документи (файлом у форматі .pdf):

  1. Підприємствам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод безпосередньо у поверхневі водні об’єкти:

– нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами;

– результати вимірювань показників якості води (протоколи хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод за звітний період не менше ніж 1 раз на квартал);

  1. Підприємствам, які здійснюють скиди стічних вод в каналізацію – дані первинного обліку щодо якості переданих стічних вод з протоколами хімічних аналізів лабораторного дослідження якості стічних вод (не менше одного протоколу на квартал).
  2. Підприємствам, які передають воду вторинним водокористувачам – дані про об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод в розрізі абонентів за звітний період.

 

Інструкцію з розрахунків вмісту основних забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах  (Таблиця 2. Водовідведення) можна переглянути тут 

https://docs.google.com/document/d/1eZmGIsqdvQJNBXwArDzC3ngjs6pIqFR4/edit?usp=sharing&ouid=114827380097722403166&rtpof=true&sd=true

Підписання звіту здійснюється за допомогою електронного підпису керівника. Заповнення звіту можна делегувати іншій особі за допомогою функції «Делегування» на Порталі після створення чернетки звіту.

У разі припинення діяльності або недосягнення критеріїв звітування (обсяг забору 5 метрів кубічних на добу), необхідно проінформувати Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області офіційним листом про припинення або призупинення подачі Звіту до досягнення критеріїв звітування.

Відповідно до статті 55 Водного кодексу України неподання або несвоєчасне подання Звіту є порушенням умов спеціального водокористування та охорони вод та підставою для здійснення заходів реагування та контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів та анулювання дозволу на спеціального водокористування.

У разі відсутності прийнятого Звіту до 1 лютого 2022 року, перелік водокористувачів, які не подали звітність, буде направлений до Державної екологічної інспекції України для вжиття відповідних заходів.      

Одночасно повідомляємо, що відповідно до Постанови кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Держводагентства» від 26.10.2011 № 1101, Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області надає послуги щодо оцінки обсягів водокористування (розрахунок вмісту основних забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах для заповнення Таблиці 2. «Водовідведення» Звіту та занесення Звітів на Портал шляхом делегування).

Додаткові консультації можна отримати у фахівців Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області за адресою: 18000, вул. Смілянська, 118, м. Черкаси, відділ водних відносин та обліку вод,
каб. 207-4, тел. 63-76-70, 098-374-25-08, електронна пошта vikusja1979@ukr.net.