Характеристика стану вод Кременчуцького водосховища протягом липня 2019 року

Загальна  характеристика  стану  якості  вод  та  факторів  впливу

За результатами проведених у липні досліджень поверхневих вод гідрохімічний стан води в районі контрольованих створів р. Дніпра та р. Рось протягом місяця дещо змінився у порівнянні з минулим місяцем.

Основними факторами, які могли впливати на зміни в якісному стані вод можуть бути:

  • ріст температурного фону повітря та води;
  • сезонні (літні) гідробіологічні та гідрохімічні процеси.

Для цього періоду в основному характерно збільшення органічного забруднення, збільшення вмісту амонію, марганцю та фосфатів (при збільшенні температури води), а також зниження вмісту розчиненого у воді кисню, який використовується в цей період як окислювач органічних і неорганічних сполук, а також групи металів, в основному заліза та марганцю.

Вміст розчиненого кисню у воді (на момент спостереження) знаходився на задовільному рівні і складав:

– на водозаборі міста Черкаси – 7,2 мгО2/дм3;

– у р. Рось на водозаборі м. К-Шевченківський – 9,9 мгО2/дм3.

У порівняльних значеннях з минулими роками за основними показниками якості вод, якість води протягом липня 2019 року в середньому складала:

– з відповідними періодами 2001-2008 років – покращеного стану;

– з відповідними періодами 2009-2014 років – покращеного стану;

– з відповідними періодами 2015-2016 років – покращеного стану;

– з відповідним місяцем червнем 2018 року – аналогічного стану, з тенденцією до сезонного погіршення якості вод.

Характеристика стану якості води

 

У верхній частині Кременчуцького водосховища протягом липня гідрохімічний стан р. Дніпра дещо змінився :

– на водозаборі міста Черкаси (с. Сокирна) вміст розчиненого кисню залишився на рівні червня місяця – 7,2 мгО2/дм3, показник ХСК збільшився до 30,0 дм3, показник вмісту заліза – 0,35 мг/дм3, вміст амонію знизився до 0,29 мг/дм3, значно збільшився  вміст фосфатів – 0,70 мг/дм3.

Протягом липня у  р. Рось на водозаборі  м. Корсунь-Шевченківський  значно збільшився  вміст розчиненого у воді кисню до 9,9   мгО2/дм3, вміст амонію залишився на рівні минулого місяця – 0,41 мг/дм3, вміст заліза збільшився до 0,25 мг/дм3, значно збільшився вміст фосфатів до 0,83 мг/дм3 та показник ХСК до 34,0 мгО/ дм3.

Результати виконаних лабораторних досліджень за основними показниками протягом червня – липня 2019 року наведені в таблиці 1.

 

Інформація  про стан води у басейні Дніпра протягом липня 2019 року

 

Таблиця 1

 

Завідувач лабораторії                                                                                   Т.   Петренко