22 березня – Всесвітній день водних ресурсів «Підземні води – зробити невидиме видимим»

Всесвітній день водних ресурсів є щорічним заходом Організації Об’єднаних Націй, заснованим у 1993 році та присвяченим важливому значенню води та координується механізмом «ООН — водні ресурси».

Всесвітній день водних ресурсів проводиться в ознаменування важливості води та служить підвищенню поінформованості про те, що у світі близько 2 мільярдів людей живуть без доступу до безпечних водних ресурсів.

Механізм “ООН – водні ресурси” встановлює щорічну тему. Тема 2022 року –  підземні води.

Підземні води – це ті, що містяться в порожнинах, тріщинах, порах гірських порід верхніх шарів земної кори. Поповнюються, в основному, за рахунок проникнення в ґрунт опадів у вигляді дощу та снігу.

Підземні води представляють більшу частину води, яка використовується для пиття, санітарії, виробництва продуктів харчування та промислових процесів та вкрай важливі для здорового функціонування екосистем, таких  як водно-болотні угіддя.

Однак підземні води не є безмежними і можуть піддаватись забрудненню, особливо в тих регіонах, де існує надзвичайно несприятлива екологічна ситуація.  Це пов’язано з тим, що різні водоносні горизонти не однаково захищені від різних джерел забруднення. В несприятливій в екологічному плані місцевості  у водоносний горизонт може проникати забруднена вода з поверхневих водойм, а також шкідливі відходи виробництва разом з атмосферними опадами. В таких випадках залежно від джерела забруднення виникає бактеріальне, або хімічне забруднення підземних вод.

Людська діяльність призводить до надмірного використання підземних вод (це коли витрати водних ресурсів водоносних горизонтів перевищують обсяги надходження води за рахунок дощів та снігу), та є причиною виснаження  і забруднення ресурсу, на відновлення якого можуть знадобитися десятиліття  або навіть століття.

В результаті неконтрольованого використання підземних вод може виникнути цілий ряд негативних змін навколишнього середовища:

  • скорочення річкового стоку;
  • просідання грунту;
  • зниження рівня грунтових вод;
  • зміни хімічного складу підземних вод в результаті підтягування глибинних сильно мінералізованих вод;
  • зміни та загибель рослинності, викликані зниженням рівня грунтових вод.

Отже, на сьогоднішній день забруднення та вичерпання підземних вод  є особливою проблемою для всього людства та підземної екосистеми вцілому, для вирішення якої ми повинні захищати підземні води від забруднення та використовувати їх раціонально, збалансувавши потреби людей і планети.

Підземні води – це прихований скарб, який збагачує наше життя.

          Не будьмо байдужими до свого майбутнього!