Порядок надання водних об’єктів в оренду

Порядок надання водних об’єктів в оренду

З 01.07.2013 року набрав чинності Закон України «Про аквакультуру», яким внесено зміни до Водного і Земельного кодексів України та змінено процедуру надання водних об’єктів в користування на умовах оренди.

Зокрема, згідно статті 51 Водного кодексу України водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

Типова форма договору оренди водного об’єкта затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420.

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта. Порядок розроблення та форма паспорта водного об’єкта затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 № 775/23307.

Умови використання водних об’єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди водних об’єктів визначаються у договорі оренди.

Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затверджена  наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.08.2013 № 236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2013        № 986/23518.

Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України, повноваження щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів – обласним державним адміністраціям.

Механізм реалізації вищезазначених законодавчих актів в межах області регламентується розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 24.07.2015  № 359 «Про надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області».

Даним розпорядженням затверджено План організаційних заходів щодо надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області та створена комісія з надання в оренду водних об’єктів.

Відповідно до зазначеного плану розроблені (підготовлені) Методичні рекомендації з надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, в яких наведено покрокова схема надання в оренду водних об’єктів.

 

Закон України «Про аквакультуру»

 

Земельний кодекс України

 

Водний кодекс України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів»

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013  № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта»

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.08.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти»

 

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 24.07.2015 № 359 «Про надання в користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області»

 

Методичні рекомендації з надання в користування на умовах оренди водних об’єктів