Моніторинг меліорованих земель за І квартал 2019 року

Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області в рамках ведення моніторингу меліорованих земель за І квартал 2019 року було виконано план польових, лабораторних та камеральних робіт на 100-104%.

Виконання гідрогеолого-меліоративних робіт

№ п/п Види робіт Одиниці виміру Всього з початку року
1 Спостереженя за рівнями грунтових вод план заміри 1265
факт 1310
% 104
2 Гідрогеолого-меліоративне обстеження земель план гектари 10594
факт 10594
% 100
3 Ручне буріння план пог.метри 46,5
факт 46,5
% 100
4 Аналіз води, водних витяжок, зразків грунту план к-ть аналізів 576
факт 576
% 100

 Крім того, складено Річний звіт по моніторингу меліорованих земель за результатами роботи за 2018 рік та поданий до Держводагентства України на погодження, прогноз еколого-меліоративного стану осушуваних земель Черкаської області на початок вегетаційного періоду 2019 року, звіт по показниках обліку та оцінки меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель та технічного стану меліоративних систем (форми 1-ОВГ та 2-ОВГ) за 2018 рік та поданий на погодження до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.