Відділ експлуатації водогосподарських систем, водокористування та енерго-збереження

Морозюк Богдан Богданович – начальник відділу експлуатації водогосподарських систем, водокористування та енергозбереження
тел. (0472) 63-77-10

Основними  завданнями  відділу є:

 •  реалізація в області державної політики щодо розвитку меліорації
  земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи;
 •  організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем;
 •  забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз, утримання об’єктів енергетичного господарства, машин та механізмів;
 •  здійснення контролю за технічно правильною експлуатацією меліоративних машин, механізмів і енергетичного обладнання та збереженням їх на необхідному технічному рівні;
 •  здійснення моніторингу технічного стану меліоративних систем;
 •  обґрунтування експлуатаційних заходів щодо утримання у належному стані та підвищення технічного рівня меліоративних систем і забезпечення належних еколого-меліоративних умов на прилеглих до них землях;
 •  формування та виконання довгострокових державних програм щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану водних об’єктів
 •  ведення служби замовника під час будівництва, ремонту та реконструкції  водогосподарських об’єктів на території області;
 •  підготовка документів для відкриття фінансування по природоохоронних заходах в Державній казначейській службі України;