Робота з дозволами на спеціальне водокористування

Відповідно до Положення про Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області, затвердженого наказом Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентства) від 28.11.2019 року № 693, Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області:

– розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводгентства щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування (проекти дозволів або відмов);

– розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводгентства щодо погодження нормативів водопостачання.

За 2020 рік у взаємодії із сектором у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України розглянуто 127 пакетів документів щодо отримання водокористувачами дозволів на спеціальне водокористування

Сектору надано 120 пропозицій до проекту дозволу на спеціальне водокористування та 20 відмов.

Також розглянуто 15 пакетів документів щодо погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (12 позитивних висновків щодо їх погодження та 3 відмови).