Відділ механізації, енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення

 

Грабовий Дмитро Вікторович – начальник відділу механізації, енергоефективності, охорони праці та господарського забезпечення

т. (0472)63-67-98

Основними  завданнями  відділу є:

  • Забезпечення постійного контролю за безперервною і технічно правильною експлуатацією меліоративних машин, механізмів і обладнання та збереженні його в працездатному стані на необхідному рівні.
  • Організація розробки планів оглядів, випробувань і профілактичних ремонтів машин і механізмів, обладнання, та контроль їх виконання.
  • Організація своєчасного і якісного ремонту, модернізація обладнання, технічний нагляд за станом, утриманням, ремонтом меліоративної техніки.
  • Проведення робіт на покращення організації праці працівників ремонтної служби, розробки та впровадження нових прогресивних методів ремонту і відновлення деталей, вузлів і механізмів.
  • Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію меліоративної техніки.
  • Організація роботи комісії з безпеки дорожнього руху.
  • Організація робіт із забезпечення безпечних умов праці у підпорядкованих організаціях.
  • Забезпечення виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», обов’язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснення контролю за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях.
  • Організація технічно правильної експлуатації енергетичного обладнання і мереж, їх своєчасний ремонт. Здійснення контролю за раціональним використанням енергоресурсів, забезпеченням підвідомчих організацій електроенергією, тепловою енергією, газом, водою та іншими видами енергії.
  •  Організація розробки заходів по підвищенню ефективного використання паливо-енергетичних ресурсів, запобіганню аварій, створенню безпечних умов праці при експлуатації енергетичних установок.