Черкаське обласне управління водних ресурсів

Перейти до змісту

Головне меню
Відділ управління персоналом, контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

Відділ управління персоналом, контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

      Завдання відділу


    Основними завданнями відділу є:                 
- здійснення контролю  за  виконанням  структурними підрозділами  та фахівцями  облводресурсів актів та доручень президента України, Кабінету Міністрів України, актів Держводагенства України, рішень обласної ради, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, наказів начальника облводресурсів (далі
документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та громадян, а також аналіз причин порушення строків виконання  документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;    
- інформування начальника облводресурсів про стан виконання документів фахівцями облводресурсів;       
 - підбір і розміщення кадрів згідно їх професійних якостей;    
- забезпечення підрозділів облводресурсів згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;
- оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;
- виконання роботи по плануванню і організації різних форм навчання працівників, облік спеціалістів, які завершили навчання;
- забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництва, наданням їм методичної допомоги;
- формування резерву фахівців для переміщення на посади згідно штатно-посадового  розпису;      
 - здійснення  контролю за відповідністю вимогам  чинного законодавства  проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в облводресурсів;   
 -  вжиття заходів щодо зміни чи відміни правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;              
 - надання методичної допомоги структурним підрозділам та фахівцям облводресурсів, міжрайонних управлінь водного господарства в організації роботи з ведення діловодства;   
 - розробка інших документів згідно розпоряджень правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;
 - взаємодія із засобами масової інформації у справі висвітлення діяльності облводресурсів;
 - ведення архівної справи облводресурсів.Назад до змісту | Назад до головного меню