Черкаське обласне управління водних ресурсів

Перейти до змісту

Головне меню
Завдання

Відділ моніторингу


Колісник Наталія Савівна - начальник відділу водогосподарських споруд та гідрогеологомеліоративних робіт
тел. (0472) 63-69-25

Завдання відділу


  
Основними завданнями відділу є:

- Реалізація в області державної політики щодо розвитку водного господарства, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

- Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

- Організація робіт з експлуатації водосховищ, впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

- Забезпечення  державного моніторингу меліорованих земель.

- Контроль моніторингу технічного стану меліоративних систем.


Назад до змісту | Назад до головного меню