Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області

Перейти до змісту

Головне меню
Завдання

Відділ бухгалтерського обліку та звітності


Кривошея Оксана Михайлівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


Основними завданнями відділу є:

Забезпечувати своєчасну і раціональну організацію обліку і звітності в в Регіональному офісі водних ресурсів у Черкаській області та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку та контролю. Здійснювати контроль за додержанням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань за проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, документальних ревізій у підвідомчих організаціях. Складати місячну, квартальну та річну звітність в обсягах, що передбаченні «Порядком складання місячної, квартальної та річної звітності». Забезпечувати доведення фінансових показників діяльності до підвідомчих організацій.
Організовувати фінансову діяльність Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів, своєчасності платежів по зобов'язанням у державний бюджет, постачальникам та установам банків.


Назад до змісту | Назад до головного меню