Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області

Перейти до змісту

Головне меню
Завдання

Відділ управління персоналом, контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

      


Шаповал Наталія Миколаївна - начальник відділу управління персоналом, контролю, діловодства та взаємодії із засобами масової інформації

Основними завданнями відділу є:


 - здійснення контролю  за  виконанням  структурними підрозділами  та фахівцями  Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області актів та доручень президента України, Кабінету Міністрів України, актів Держводагенства України, рішень обласної ради, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, наказів начальника Регіонального офісу (далі
документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та громадян, а також аналіз причин порушення строків виконання  документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;    

 - інформування начальника Регіонального офісу про стан виконання документів фахівцями Регіонального офісу;       

 - підбір і розміщення кадрів згідно їх професійних якостей;    

 - забезпечення підрозділів Регіонального офісу згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

 - оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням;

 - виконання роботи по плануванню і організації різних форм навчання працівників, облік спеціалістів, які завершили навчання;

 - забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництвах, наданням їм методичної допомоги;

 - формування резерву фахівців для переміщення на посади згідно штатно-посадового  розпису;      

 - здійснення  контролю за відповідністю вимогам  чинного законодавства  проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в облводресурсів;   

 -  вжиття заходів щодо зміни чи відміни правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;              

 - надання методичної допомоги структурним підрозділам та фахівцям Регіонального офісу, міжрайонних управлінь водного господарства в організації роботи з ведення діловодства;   

 - розробка інших документів згідно розпоряджень правових актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства;

 - взаємодія із засобами масової інформації у справі висвітлення діяльності Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області;

 - ведення архівної справи Регіонального офісу водних ресурсів в Черкаській області.


Назад до змісту | Назад до головного меню